Groep 2 | Bijzondere verrichtingen bij lage snelheid.

Langzame slalom (verplichte oefening) 

De bestuurder rijdt in een slalom (bochten links en rechtsom) tussen de pylonen door. De examinator let voornamelijk op het in balans houden van de motor in combinatie met een juiste bediening.

 • Rijd in een rechte lijn aan op de eerste pylon (rijdend of vanuit stilstand) en rijdt na de laatste pylon weer in een rechte lijn weg;
 • Regel de snelheid met behulp van gas geven , de voetrem en de koppeling;
 • Stuur vanuit de heupen of door verdraaiing van het stuur;
 • Rijd met een combinatie van linker en rechterbochten om alle pylonen een slalom.

Denkbeeldige acht (keuze oefening)

De bestuurder rijdt een complete acht binnen een rechthoek. Bij deze oefening gaat het om het kunnen en durven afschuinen van de motorfiets in combinatie met een juiste bediening en een goede kijktechniek. (Stuurgedrag)

 

 • Rijd aan één van de korte kanten aan de rechterzijde de rechthoek in;
 • Rijd met een licht trekkende motor;
 • Rijd naar het einde van de rechthoek;
 • Begin de acht met een linkerbocht (halve draai);
 • Benut de juiste wijze van afschuinen om de bochtstraal te verkleinen;
 • Houdt een gelijkmatige snelheid aan en gebruikt, indien nodig, daarvoor de voetrem en eventueel een slippende koppeling;
 • Rijd één complete acht.

Halve draai linksom of rechtsom (keuze oefening)

De bestuurder maakt binnen een denkbeeldige rijbaanbreedte in één vloeiende beweging een halve draai naar links of naar rechts. Deze keuze is aan de examinator. Essentieel is dat de kandidaat de snelheid tijdig regelt en vast houdt tijdens de gehele oefening. Kijk en stuurtechniek zijn zeer belangrijke elementen bij deze oefening. Het laten slippen van de koppeling is toegestaan.

 • Rij aan de rechter- dan wel linkerzijde in;
 • Rijdt met licht trekkende motor;
 • Zet de halve draai in na de tweede pylon en rijd in een vloeiende beweging voor de denkbeeldige achterlijn terug in de richting vanwaar is gestart;
 • Benut de juiste wijze van afschuinen om de bochtstraal te verkleinen;
 • Houd de snelheid zo constant mogelijk en gebruikt, indien nodig, de voetrem en eventueel een slippende koppeling.

Stapvoets rijden (keuze oefening)


De kandidaat rijdt stapvoets in een rechte lijn. De examinator let voornamelijk op snelheid, balans en een juiste bediening van de motor. Het gaat hier met name om het bewaren van de balans bij een lage snelheid in combinatie met de bediening van gas, koppeling en eventueel de voetrem. Een goede zit/stuurhouding is hierbij van essentieel belang.

 

 • Kom recht aanrijden;
 • Rijd met licht trekkende motor;
 • Houd over een afstand van 20 meter de snelheid van een voetganger aan;
 • Rijd zoveel mogelijk in een rechte lijn mee met de (meelopende) examinator;
 • Houd de snelheid zo constant mogelijk en gebruikt daarvoor, indien nodig, de voetrem en een slippende koppeling;
 • Kom tot stilstand vóór het aangegeven richtpunt (gebruik van de voorrem is hierbij toegestaan)
 • Houd tijdens het rijden de voeten op de voetsteunen.

Wegrijden uit parkeervak linksom en rechtsom(keuze oefening)
 

De bestuurder rijdt vanuit stilstand een gecontroleerde bocht naar links dan wel naar rechts weg uit een parkeervak. Belangrijk is de aanvangspositie van de kandidaat, het voorwiel staat tegen de denkbeeldige rijbaan. De examinator geeft aan welke richting, daarna mag je bepalen welke voet je aan de grond zet om daarna een gecontroleerde bocht te gaan maken (met slippende koppeling en iets gas).

 • Plaats de motor haaks op de rijbaan met het voorwiel tegen de (denkbeeldige) rijbaan. De examinator geeft vervolgens aan in welke richting de kandidaat moet wegrijden;
 • Rijd in een gecontroleerde bocht haaks weg en rijdt vervolgens enkele meters rechtuit;
 • Blijf binnen de gemarkeerde rijbaan;
 • Houd tijdens stilstand de linker of rechter voet aan de grond;
 • Regel de snelheid met gas, koppeling en eventueel de voetrem.